1. Home
  2. O nas
  3. Społeczna Odpowiedzialność

Społeczna Odpowiedzialność

Wspieramy i pomagamy

Od początku działalności naszej firmy staramy się być odpowiedzialni społecznie, współpracujemy z instytucjami miejskimi, organizacjami pozarządowymi,

Wśród działań, które realizujemy w naszej organizacji są m.in.:

  • podejmowane na rzecz lokalnej społeczności,
  • programy dla pracowników m.in. inwestujemy w rozwój naszych pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.

CSR – definicja

Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Jest to jednostka organizacyjna Gminy Wrocław. Realizuje zadania z zakresu spraw społecznych, edukacji i zdrowia publicznego. Działa na terenie Wrocławia i zajmuje się kulturą, edukacją, wolontariatem, aktywizacją młodzieży, seniorów i rodzin, dialogiem międzykulturowym, wspieraniem inicjatyw lokalnych.

Wrocławskie Centrum Seniora

Wrocławskie Centrum Seniora od stycznia 2009 roku wchodzi w skład Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Wcześniej funkcjonowało jako program finansowany przez Gminę Wrocław. Czym zajmuje się Wrocławskie Centrum Seniora? Bez wiedzy nie można działać – dlatego najważniejszym zadaniem Centrum jest pozyskiwanie informacji o ofercie dla seniorów w mieście: firm, instytucji, organizacji. Z drugiej strony, wiadomości te przekazywane są w przystępnej formie najstarszym mieszkańcom naszego miasta. Centrum jest więc platformą wymiany informacji. Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi także liczne, długofalowe programy, które mają aktywizować osoby starsze. Działa na rzecz seniorów w mediach, środowisku pozarządowym i biznesowym.

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

W ramach Wydziału Zdrowia, który jest w strukturach Starostwa Powiatowego w Świdnicy, organizowane są m.in. – Targi Zdrowia, a także prowadzone są Domy Dziennego Pobytu w Świdnicy i Strzegomiu.

Dzienny Dom Pobytu SENIOR WIGOR w Strzegomiu

Dzienny Dom Pobytu SENIOR WIGOR w Strzegomiu jest jednostką budżetową, która rozpoczęła swoją działalność 28 grudnia 2015 roku. Wykwalifikowana kadra dąży do tego, aby z lokalnych seniorów wydobyć jak najwięcej wigoru. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 i oferuje 30 miejsc.

Dzienny Dom Pobytu SENIOR WIGOR w Świdnicy

Dzienny Dom Pobytu SENIOR WIGOR w Świdnicy powstał z dniem 1 października 2015 roku, jest organizacyjną Gminy Miasto Świdnica, na bazie Domu Dziennego Pobytu „Przystań”. Placówka dysponuje 130 miejscami i jest czynna od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8.00-16.00. Pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” jest odpłatny.

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN zostało założone w roku 2005 i zainicjowane zostało przez członków nieformalnej grupy Klubu Kibica Gwardii Wrocław. Stowarzyszenie związane jest z szeroko rozumianą rekreacją i sportem, a także promocją poprzez sport. Organizacja skupia ludzi dla których aktywność fizyczna nie jest obca oraz którzy chcą realizować swoje pomysły i plany. Obecnie organizacja zrzesza osoby, które angażują się wokół grup aktywności m.in. klub seniora, rowery, turystyka, eventy itp.. Misją Stowarzyszenie jest hasło „… bo sport tworzą ludzie i ich myślenie.”.

Punkty konsultacyjne

Świebodzice

ul. Kolejowa 19

Świdnica

ul. Sikorskiego 31

Świebodzice

ul. Królowej Elżbiety 84 Osiedle Piastowskie

Punkt Świebodzice

NEX-Medical Samodzielny Niepubliczny Zakład OOZ

ul. Kolejowa 19

(kliknij w adres aby wyświetlić mapkę)

wtorek

8:00 - 10:00

669 339 010

(kliknij aby połączyć )

Punkt Świdnica

Centrum Medyczne EZ-Medica

ul. Sikorskiego 31

(kliknij w adres aby wyświetlić mapkę)

wtorek

14:00 - 16:00

669 339 010

(kliknij aby połączyć )

Punkt Świebodzice

Przychodnia Specjalistyczna SALMED

ul. Królowej Elżbiety 84 Osiedle Piastowskie

(kliknij w adres aby wyświetlić mapkę)

czwartek

14:00 - 16:00

669 339 010

(kliknij aby połączyć )